Hlavná činnosť

Ako jedna z mála strojárenských spoločností zabezpečujeme vývoj, výrobu aj servis jedinečných produktov podľa Vašich špecifických požiadaviek...

Naša strojárensky orientovaná inovačná spoločnosť má silný základ, históriu aj potenciál. Sme zakladateľom Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií...

Vďaka diverzifikácii našich aktivít a neustálemu rozširovaniu služieb sme sa stali významným aktérom v obrannom priemysle Slovenskej republiky ako aj na celosvetových trhoch...

Stránky, na ktoré sa chystáte vstúpiť, sú určené odborníkom v oblasti zbraní a streliva. Vstupom na ne vyhlasujete, že ste držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

Websites you are about to enter are dedicated to experts in field of firearms and ammunition. You state that you are firearms licence or permit holder by entering these sites. ok