Hlavná činnosť

Ako jedna z mála strojárenských spoločností zabezpečujeme vývoj, výrobu aj servis jedinečných produktov podľa Vašich špecifických požiadaviek...

Naša strojárensky orientovaná inovačná spoločnosť má silný základ, históriu aj potenciál. Sme zakladateľom Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií...

Vďaka diverzifikácii našich aktivít a neustálemu rozširovaniu služieb sme sa stali významným aktérom v obrannom priemysle Slovenskej republiky ako aj na celosvetových trhoch...