Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne 2018

Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne 2018

V dňoch 1. – 5. októbra 2018 sa v Brne konal Medzinárodný strojársky veľtrh. Ide o najvýznamnejší priemyslový veľtrh v strednej Európe. Každý rok veľtrh navštívi viac ako 1 600 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov.

V rámci zastúpenia holdingu sa veľtrhu zúčastnila spoločnosť VÝVOJ Martin, a.s. Ako jeden z vystavovateľov strojárskej výroby sa v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spoločnosť odprezentovala v rámci národnej expozície pod značkou GOOD IDEA SLOVAKIA spolu s ďalšími 41 slovenskými spoločnosťami a inštitúciami.

Počas štyroch dní výstavy nás navštívilo mnoho potenciálnych zákazníkov zo Slovenka, Čiech, Rakúska a Poľska. Tieto stretnutia boli zaujímavé hlavne z hľadiska budúcich spoluprác pri vytváraní nových projektoch či už z oblasti spracovania plechov, ale i kompletnej výroby podľa výkresovej dokumentácie a jednotlivých požiadaviek zákazníkov. V priebehu výstavy niektorí potenciálni zákazníci taktiež prejavili záujem o výrobky spoločnosti VÝVOJ Martin a.s., a to prevažne o polohovadlá. V blízkej budúcnosti budeme s týmito zákazníkmi v kontakte a budeme rozvíjať aktivity do budúcna pre vyplnenie kapacít strojárskeho priemyslu v zmysle dlhodobej stratégie celej skupiny MSM.