Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všetky zmluvné vzťahy a záväzky spoločnosti VÝVOJ Martin, a.s. sa riadia našimi platnými Všeobecnými obchodmými podmienkami zverejnenými v nižšie uvedenej prílohe.