História

História

Spoločnosť VÝVOJ Martin, a.s. je členom skupiny MSM GROUP s.r.o., ktorá vznikla v roku 2015. Táto zastrešuje významné spoločnosti pôsobiace v oblasti obranného a civilného priemyslu. Ku dňu 01. 12. 2021 sa pôvodná spoločnosť VÝVOJ Martin, a.s. zlúčila so spoločnosťou MSM Banská Bystrica, a.s.

V roku 1954, spolu so zavedením licenčnej tankovej výroby v Turčianskych strojárňach v Martine, vzniká vývojové stredisko, ktorého úlohou je nahradiť niektoré komponenty a materiály z domácej produkcie a reagovať na požiadavky zákazníkov a servisu. V roku 1964 vzniká samostatný Vývojový závod 010, kde sa otvoril nový vývojový odbor autožeriavov s prvým AV 15 na 8 kolesovej platforme vo výrobe. Vývojový kolektív mimo projektov ženijných aplikácií vyrábaného tanku T-72 rieši aj oblasť špeciálnej techniky - nové vozidlá BVP, OT a TATRAPAN.

Po delimitácii výroby poľnohospodárskych traktorov rady UR IV zo Zetor Brno vznikajú samostatné vývojové odbory motorov a prevodov. Odbor zemných strojov, nadobudol skúsenosti a inovačné schopnosti na vlastné projekty v oblasti civilnej výroby a v roku 1987 vznikajú samostatné výrobkové odbory lesnej techniky, banských lokomotív a experimentálnych skúšobní. V roku 1981 získava ZTS VVÚ Martin právnu subjektivitu a stáva sa lídrom vedecko-výskumnej základne VHJ ZTS. Už v roku 1982 získava prvých 10 grafických staníc 2D CAD, ktoré sú začiatkom zániku klasických konštrukčných tabúľ na pracoviskách projektantov a konštruktérov.

Rok 1992 priniesol začlenenie ZTS VVÚ Martin do DMD holding. Po kolapse výroby špeciálnej techniky, motorov, poľnohospodárskych traktorov, zemných a stavebných strojov, lesnej techniky v Martine, Dubnici, Detve a banských lokomotív v Hliníku nad Hronom sa rýchlo redukujú aj vývojové kapacity. V roku 1998 sa na základoch ZTS VVÚ Martin, a. s. konštituuje nová spoločnosť VÝVOJ Martin, a. s., do ktorej prechádza aj väčšina pôvodných zamestnancov. V roku 2004 je spoločnosť VÝVOJ Martin, a.s. privatizovaná SITNO-om HOLDING a.s. a následne reštrukturalizovaná. Popri výrobkovom odbore strojov pre údržbu ciest a diaľnic, vzniká program vývoja a výroby priemyselných polohovadiel, komunikačných pancierovaných kontajnerov a obrannej techniky v podobe aplikácii vozidiel TATRAPAN a RG32 a novej 8 kolesovej vozidlovej platformy.

Štátny podnik Letecké opravovne Banská Bystrica vznikol v roku 1947. Jeho pôsobenie a rozvoj priamo súviseli s budovaním letectva v Československu. Podnik sa od začiatku zameriaval na elektrotechnickú výrobu, opravy a servis špeciálnej vojenskej techniky leteckých pozemných zariadení pre riadiace a dispečerské strediská protivzdušnej obrany, systémy diaľkového ovládania, meteorologické prostriedky a krátkodobo aj výrobu ultraľahkých lietadiel.

Po prudkých zmenách na trhu v deväťdesiatych rokoch sa podnik v roku 2006 postupne transformoval na akciovú spoločnosť. V roku 2009 sa na základe rozhodnutia MOSR zlúčil s VOP Trenčín, a. s. V roku 2014 bol začlenený do MSM Martin, s. r. o. ako prevádzka v Banskej Bystrici.

MSM Banská Bystrica, a.s. sa zaoberala návrhom a výrobou kontajnerových riešení podľa individuálnych požiadaviek svojich klientov, rádionavigačných systémov NARASYS pre civilné a vojenské riadenie letovej prevádzky, mobilných veží riadenia letovej prevádzky. Tiež zabezpečovala opravy a modernizácie rôznych druhov špeciálnej techniky OS SR s hlavným zameraním na rádiolokačnú techniku,  protivzdušnú obranu a letecké prevádzkové služby.