O firme

O firme
Text

VÝVOJ Martin, a.s. je progresívna spoločnosť s bohatou históriou. Tradícia v oblasti výskumu a vývoja je posilnená skúsenosťami z oblasti strojárstva a hlavne obranného priemyslu. VÝVOJ Martin, a.s. koncentruje široké spektrum aktivít v oblasti tohto priemyselného segmentu.

V spoločnosti VÝVOJ Martin, a.s. sa zameriavame na výrobu vojenských kontajnerov, špecializovaných kontajnerov pre civilných zákazníkov,  mobilných a modulárnych veží riadenia letovej prevádzky, rádionavigačných systémov a leteckých prevádzkových služieb. Zabezpečujeme aj opravy a servis pre rôzne typy kontajnerov, rádiolokačnú techniku, systémy protivzdušnej obrany a letecké prevádzkové služby pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Sme silným a progresívnym podnikom, ktorý dokáže navrhnúť a vyrobiť vysoko špecializované výrobky podľa požiadaviek našich klientov.

Spoločnosť VÝVOJ Martin, a.s. je členom skupiny MSM GROUP pôsobiacej v oblasti obranného a civilného priemyslu. Nová kapitola fungovania našej spoločnosti sa začala písať 01. 12. 2021, kedy sme sa zlúčili so spoločnosťou MSM Banská Bystrica, a.s. Týmto krokom sme rozšírili naše  produktové portfólio a posilnili svoju pozíciu na trhu. Našou prioritou je vždy dodávať  zákazníkom špičkové produkty na najvyššej možnej úrovni.