Zákaznícky vývoj a konštrukčné služby

Zákaznícky vývoj a konštrukčné služby

Radi sa podelíme o možnosti výskumu a vývoja Vašich vízii. Ponúkame Vám možnosť využiť konštrukčné služby nášho tímu na akékoľvek Vaše projekty.

Široké nasadenie systémov CAD, optimalizačných výpočtových metód, špecializovaných vývojových pracovníkov a celková vybavenosť umožňuje komplexne riešiť výskum a vývoj Vášho nového výrobného programu alebo parciálnu výskumnú (vývojovú) etapu.

Etapy návrhu a vývoja produktu spravidla obsahujú:

 • patentový prieskum a ochrana priemyselných práv
 • štúdiu
 • predbežný projekt
 • konečný projekt, vrátane manažmentu konfigurácie pre obrannú techniku
 • tvorbu dokumentácie funkčného modelu alebo vzoru
 • tvorbu konštrukčnej dokumentácie a technickej dokumentácie (TD)
 • funkčný vzor (tj. výskum novej koncepcie produktu)
 • výrobu prototypu, alebo prototypov (overenie ukazovateľov spoľahlivosti v predvýrobných etapách), vrátane kodifikácie ND podľa skladového čísla NATO
 • výrobu opakovaných prototypov
 • spracovanie obchodno-technickej a sprievodnej dokumentácie výrobku a exportu artiklov položky do informačného systému a TPV zákazníka
 • výrobu overovacej série
 • sériovú výrobu
 • kusovú výrobu (pri kusovej a malosériovej výrobe).

Neoddeliteľnou súčasťou vývoja strojárskych výrobkov je samozrejme aj výtvarné a farebné riešenie výrobku, ktoré sme schopní spracovať na základe požiadaviek zákazníka. V prospech zákazníka využívame aj trvalé partnerské vzťahy so základným a aplikovaným výskumom SAV a univerzitného školstva.