MSPO 2023 (Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego)

MSPO 2023 (Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego)

V dňoch 5.-8. 9. 2023 sa uskutoční v Targi Kielce 31. Medzinárodná výstava obranného priemyslu. Rozsahovo je to tretia najväčšia a najvýznamnejšia výstava v Európe. V predošlom roku sa na výstave zúčastnilo viac ako 600 spoločností z 33 krajín za účasti 60 delegácií z 39 krajín.

Spoločnosť VÝVOJ Martin, a. s. sa bude tento rok na výstave prezentovať mobilnou vežou riadenia letovej prevádzky DISK 2 a SWS kontajnerom zo systému C2. Zastupovať nás budú kolegovia z obchodného oddelenia pán Martin Hanajík a Eva Ľuptáková.