Odovzdanie osvedčenia o zhode

Odovzdanie osvedčenia o zhode