Predstavenie nového produktu na IDET 2023

Predstavenie nového produktu na IDET 2023

V dňoch 24. až 26. mája 2023 sme sa zúčastnili výstavy IDET v Brne. Prezentovali sme sa na nej ako člen MSM GROUP a CZECHOSLOVAK GROUP. Predstavili sme odborníkom z oblasti zbrojárenského priemyslu, ako aj širokej verejnosti dva naše špičkové produkty - DISK 2 a SWS Shelter.

Zároveň sme tu predstavili náš nový prototyp - Energo Container. Jedná sa o mobilný zdroj energie so štyridsiatimi solárnymi panelmi, batériovým úložiskom a dieselovým generátorom, ktorý dosiahne výkon až 15,6 kW.