Vedenie spoločnosti

Vedenie spoločnosti

Vedenia spoločnosti VÝVOJ Martin, a. s. sa v roku 2021 ujal pán Radomír Klein. Jeho pôsobenie vo firme bolo kľúčové, nakoľko prišiel v náročnom a turbulentnom období. Započal skvelú prácu, ktorej výsledkom je stabilita spoločnosti a fungujúci tím špičkových odborníkov a profesionálov.

Od 1. 8. 2023 v jeho práci pokračuje nový výkonný riaditeľ pán Pavel Jurečka. Po 30 ročnej úspešnej kariére v českej automobilke TATRA Trucks Kopřivnice prijal novú výzvu a postupnými systematickými krokmi chce rozvíjať firmu vo všetkých oblastiach.