Kontajner pre dlhodobé zásahy

Kontajner pre dlhodobé zásahy

Kontajner pre dlhodobé zásahy je mobilný kontajner, ktorý slúži na zabezpečenie základnej osobnej hygieny posádky, na zabezpečenie základného stravovacieho režimu a na uskladnenie príslušenstva.

Rozmery kontajnera pre dlhodobé zásahy sú v súlade s normou ISO 668 1C. Kontajner je možné nivelizovať v nerovnom teréne pomocou podložiek a hydraulických zdvihákov. Váha kontajnera vrátane kompletnej výbavy je 7 800 kg. 

Súčasťou kontajnera je aj prívesný vozík s elektrocentrálou. 

Hlavné sekcie kontajnera:

 • Skladovací priestor 
 • Šatňa 
 • Servisný priestor 
 • Sprcha a WC 
 • Technologický priestor 
 • Sprcha a umývareň 
 • Kuchyňa

Hlavné komponenty kontajnera:

 • Nádrž a čerpadlá na pitnú a odpadovú vodu 
 • Vykurovacie telesá 
 • Kuchynské zariadenie na ohrev stravy 
 • Bojler, sprchy, umývadlá 
 • Vstavané chemické WC 
 • Veľkoplošné nafukovacie stany s príslušenstvom 
 • Elektrocentrála 30 kVA s príslušenstvom

Hlavné príslušenstvo:

 • Markízy s príslušenstvom 
 • Stoly a rozkladacie lavice 
 • Spacie vaky a poľné lôžka 
 • Lekárničky 
 • Prenosné chemické toalety 
 • Súpravy náradia 
 • Sada pre nivelizáciu

Technické parametre:

Kontajner je zváranej konštrukcie z oceľových plechov a profilov.

Skriňová konštrukcia oceľových profilov zaručuje vysokú pevnosť pri manipulácií s kontajnerom. V hornej časti skeletu kontajnera sú privarené ISO kocky, slúžiace pre prípadnú manipuláciu so žeriavom. O spodnú a čelnú stranu kontajnera je privarený abrollový rám slúžiaci pre manipuláciu s kontajnerom podľa normy DIN 30722.

Kontajner je vybavený dvomi sprchami, jednou kuchynkou, toaletou a šatňou.

Kontajner má inštalovaný kompletný elektrický systém s elektrickými rozvádzačmi a kompletný vodný systém vrátane odpadových trubiek z jednotlivých sekcií.