NAVYRA

NAVYRA

NDB NAVYRA-500 je výsledkom dlhoročných skúseností našej spoločnosti s prácou v oblasti rádiolokácie a rádio navigačnej techniky.

Ide o letecký nesmerový maják, ktorý je použiteľný pre civilné aj vojenské nasadenie. Toto zariadenie sme dodali napríklad pre: AERO TRADE, a.s., MO Slovenskej republiky, MO Uzbekistanu, MO Azerbajdžanu. 

NDB NAVYRA-500 je efektívny, spoľahlivý, duálny približovací rádiový maják používaný ako letecká navigácia slúžiaca na zabezpečenie pristátia pre lietadlá, je využiteľný pre stacionárne a aj mobilné stanovištia. Dá sa ovládať manuálne na mieste alebo na diaľku prostredníctvom inteligentného softvéru s funkciami samo ovládania. Môže pracovať s anténami typu „T“, UZA alebo s inými anténami s uzemňovacím proti závažným systémom. 

Naša anténa typu „T“ je určená na pripojenie nesmerového majáku (NDB) na vysielanie rádiového signálu vo frekvenčnom rozsahu od 190 do 1750 kHz. Anténa funguje ako uzemnený systém protizávažia a montuje sa na oceľovú vežu s dĺžkou 12 m alebo 24 m, na vrchu antény veže je inštalované výstražné svetlo (230 V / 50 Hz) v súlade s pravidlami ICAO.

Viac informácií poskytneme na: info@vyvoj.sk 

Technické parametre 

Prevádzkové napájacie napätie 230V ± 10% / 50 ± 2Hz
Záložný napájací zdroj  min. 3 hod prevádzky 
Frekvenčný rozsah 190 - 1100 kHz
1100 - 1750 kHz
Režim vysielania N0N, A2A, A3E  
Max. výstupný špičkový výkon 500W 
Umelá záťaž Ra = 10 Ohm, Ca = 940 pF
Záťažová impedancia Ra = 1¸28 Ohm,  Ca = 250¸ 1200 pF
Stabilita nosnej frekvencie ±0,005%
Potlačenie harmonických frekvencií ≥ 40dBc
Modulačné frekvencie 400 ± 25 Hz, 1020 ± 50 Hz 
Hĺbka modulácie 95 ±5 % 
Parazitná modulácia ≤5% 
Skreslenie modulačnej obálky  10 %
Identifikačná značka kombinácia znakov Morseovej abecedy (max. 4)
Telegrafná rýchlosť nastaviteľná - prevádzkové nastavenie 7 slov za minútu,  t.j. 5,6 Bd  
Opakovanie identifikačnej značky 1 - 6 x za minútu

Zálohovanie vysielačov 

Doba prepnutia na zálohu pri poklese výkonu pod  55 % max. 3 s 
Doba prepnutia na zálohu pri poklese hĺbky modulácie pod 75 % max. 3 s
Doba prepnutia na zálohu pri výpadku značky max. 3 s

Klimatické a mechanické podmienky 

NDB 

Rozsah pracovných teplôt 10 °C do +30 °C
relatívna vlhkosť vzduchu do 70 %, pri teplote +30 °C
atmosférický tlak od 84 do 107 kPa

Vário 

Rozsah pracovných teplôt -20 °C do +50 °C
relatívna vlhkosť vzduchu do 98 %, pri teplote +35 °C
atmosférický tlak od 84 do 107 kPa