Radarová veža

Radarová veža

Pre správne fungovanie radarových a anténových systémov je dôležité ich umiestnenie do požadovanej výšky nad terénom. Na tento účel slúži radarová veža.

Jej konštrukciu tvoria montované bloky zo zváraných oceľových nosníkov, káblový žľab a točité schodiskoCelá veža je osadená na betónovom základe. Prierezy a tvar jednotlivých nosníkov sú projektované tak, aby odrážali dynamické a statické zaťaženia dané namontovanou technológiou.

Projekt veže vždy prispôsobujeme aj seizmickým a poveternostným vplyvom oblasti jej umiestnenia. Káblový žľab prechádza priamo celou jej výškou a slúži na privedenie technológie k radarovému zariadeniu. Na najvyššom podlaží sú montážne body na ukotvenie telesa radaru alebo antény.

Vyhotovenie veže vytvoríme na mieru podľa požiadaviek a potrieb zákazníka.

Viac informácií poskytneme na: info@vyvoj.sk 

Technické informácie 

štandardná výška 18 m
rozmery pôdorysu 4,32m x 4,32m osovo
výška zábradlia 1,1 m podľa normy STN 73 4130

Radar shelter 

Radar shelter je nosný kontajner určený na podporu radarových a anténových systémov.

Jeho vonkajšia oceľová konštrukcia predstavuje nosný systém, na ktorý sa montuje radar alebo anténa. Je certifikovaný podľa ISO normy. Interiér kontajnera je vyrobený presne podľa požiadaviek a potrieb našich zákazníkov. Môže obsahovať komunikačné alebo iné špeciálne systémy, prípadne slúžiť ako skladový priestor. Je možné umiestniť ho samostatne, alebo ako súčasť väčšej konštrukcie radarovej veže.

Viac informácií poskytneme na: info@vyvoj.sk