Separátor ropných látok

Separátor ropných látok

Separátor ropných látok oddeľuje olejové zložky od vody, zachytáva ich a vodu vyčistí tak, aby mohla byť vypustená naspäť  do životného prostredia bez rizika následnej kontaminácie.

Je skonštruovaný a vybavený tak, aby ho bolo možné použiť v nedostupnom teréne. 

Separátor má príslušenstvo na nasatie kontaminovanej vody, zber tuhých častíc, separačnú časť a príslušenstvo na vypustenie oddelených zložiek.  

Popis jednotlivých častí technologického zariadenia: 

Kompatibilný zberný skimmer,  vybavený na pripojenie ku separátoru: 

  • štvorplaváková, skladacia, prenosná konštrukcia 
  • použiteľný na vodnú hladinu 
  • použiteľný s peristaltickým alebo podtlakovým vákuovým čerpacím  systémom 
  • automatické nastavenie zbernej hrany 
  • prietok min. 100 l/min.  a max.  400 l/min. 
  • dodávaný s plávajúcou hadicou o dĺžke min. 20 m – 2 ks

Peristaltické čerpadlo: 

  • riadený výkon min. 120 l/min. 
  • pripojenie na hadice s DIN koncovkami „C 52“ 

Elektrocentrála:

  • výkon min. 8kW, 400V 
  • uzemňovacia súprava pre odvedenie elektrického náboja (uzemňovacia sada, 3 ks uzemňovacích káblov, uzemňovací kolík 1 sada),

Príslušenstvo:

a) Nádoba separátora s príslušnými ventilmi, držiakmi hadíc, roštmi a vnútorným vybavením, 
b) 5 ks nádob antistatických na zber separovanej látky s objemom jednej min. 200 l., 
c) Nasávacie hadice antistatické s „C 52“ koncovkou DIN v dĺžke min. 10 m – 2 ks, 
d) Nasávací kôš „C 52“  – 1ks, 
e) Kľúč na koncovku DIN „C 52“ v neiskrivom vyhotovení – 1ks, 
f) Oleju odolná zberná hadica s koncovkou DIN „C 52“  – 2ks, 
g) 4ks plávajúce laná dĺžky min. 20 m, 
h) Predlžovací kábel 400V s dĺžkou min. 20 m, 
i) Výfuková flexibilná kovová hadica elektrocentrály -1ks 
j) Výbava ku separačným komorám – filtračné náplne, 
k) Obslužné príslušenstvo – podkladové dosky podpier, háky na manipuláciu s filtrami a rohožami, 
l) Sorpčná rohož hydrofóbna univerzálna rozmerov min. 400 x 500 mm – 100 ks, 
m) Netkaná textília zachytávajúca ropné látky rozmerov 2400 x 10000 mm – 10 ks rolka, 
n) PE vrecia na odpad uzatvárateľné rozmerov min. 1000 x 500 mm  - 20 ks, 
o) Viazacie prostriedky na kotvenie hadíc (lano odolné voči ropným produktom v dĺžke min. 20 m , popruh s karabínou, univerzálna lepiaca páska slúžiaca na provizórnu opravu poškodených hadíc min. 50 m) – 1sada. 

Technické parametre 

Technologické zariadenie je namontované v ISO 1C kontajnery s naťahovacím hákom. Prístup do kontajnera je z troch strán. Kontajner je možné nivelizovať pomocou hydraulických zdvihákov. Váha kontajnera vrátane technologického zariadenia je 5 t. 
Separátor je skonštruovaný v antistatickom vyhotovení s výkonom min. 100 l/min. ,  max. prietokom 6000l/min. a má meraním dokladovanú koncentráciu NEL na výstupe max. 2,5 mg/l. Separačná nádrž má objem naplnenia minimálne 1600 l.