C2 Shelter

C2 Shelter

Jedná sa o špecializované kontajnery navrhnuté pre potreby ozbrojených síl. Slúžia pre zabezpečenie riadiacich, kontrolných a komunikačných častí bojových operácií.

Štandardne sú kontajnery vyrábané v súlade normou ISO 668 1C. Obsahujú EMC/EMI ochranu podľa MIL-STD461F, klimatizáciu, jednotku pre nukleárnu, biologickú a chemickú ochranu (NBC), záložný zdroj neprerušovaného napájania (UPS), inštaláciu zariadení odolnú voči vibráciám, ochranu proti korózii.

Každý kontajner je vyrábaný presne podľa požiadaviek a potrieb našich zákazníkov v súlade so štandardmi NATO.

Viac informácií poskytneme na: info@vyvoj.sk 

Základné typy modulov

  • COS – COMMAND SHELTER je prioritne určený pre prácu veliteľov. 

  • SWS – STAFF WORKING SHELTER je navrhnutý tak, aby umožňoval prácu až ôsmych operátorov. 

  • CNS10 T2 – COMMUNICATION NETWORK SHELTER zabezpečuje fungovanie komunikácie bez potreby stálej prítomnosti operátorov. 

  • CNS20 T2 – COMMUNICATION NETWORK SHELTER zabezpečuje fungovanie komunikácie bez potreby stálej prítomnosti operátorov. 

  • TMS – TECHNICAL MAST SHELTER je určený na prenos dát a komunikácie cez anténové systémy. 

  • TWS – TECHNICAL WORK SHELTER umožňuje prácu až štyroch operátorov a umiestnenie IT/rádiovej techniky. 

  • CWS – CELL WORKING SHELTER umožňuje prácu až piatich operátorov a umiestnenie IT/rádiovej techniky. 

  • BTS EP – BATTALION TRAINING SYSTEM, EXTENSION POINT umožňuje prácu štyroch operátorov a umiestnenie IT/rádiovej techniky. 

  • BS 20 – BASIC SHELTER 20 má dvojkrídlové dvere a veľký skladový priestor s kotviacimi prvkami. 

  • C2S20 - C2 STRIC SHELTER je skladový kontajner s kotviacimi prvkami a s nákladnou plošinou.