Flat rack

Flat rack

Flat rack kontajner predstavuje jednoduchý a prispôsobivý prostriedok na prepravu kolesovej  techniky.

Je konštruovaný podľa normy DIN 30 772. Jeho súčasťou sú nájazdové plošiny umožňujúce rýchle naloženie prepravovaného vozidla. Na zaistenie kolesovej techniky proti pohybu pri preprave slúžia nastaviteľné zarážky umiestnené v podlahe. Obsahuje aj skrinky na príslušenstvo určené na uloženie náradia, zaisťovacích lán a iného materiálu.

Môže byť  vybavený navijakom, nízkymi bočnicami, prípadne vysokými bočnicami  s oplachtovaním.

Základom jeho konštrukcie je abroll rám pre hákové nakladače, pomocou ktorého sa flat rack nakladá na nadstavbu automobilu.