C2 Shelters

C2 Shelters

C2 Shelters  sú kontajnery poskytujúce technické a pracovné zázemie pre rôzne štábne jednotky.

- inštalácia (infraštruktúra) kontajnerov je flexibilná a podporuje niekoľko rôznych možností
- plne funkčné operačné jednotky systému spĺňajú požiadavky na zvuk, otrasy ako aj vibrácie a EMC/EMI ochranu
- systém je prispôsobený na prevádzku, transport a údržbu v rámci klimatických kategórií A1, A2, A3, B1, B2, B3, C0 a C1 v súlade s AECTP 200 Category 230, Leaflet 2311
- systém je vybavený zabudovaným generátorom, klimatizáciou a filtro-ventilačným zariadením
- súčasťou dodávky je aj dokumentácia, tréning a logistická podpora

System zahŕňa:
1. Kontajnery pre pracoviská štábu
Tieto kontajnery sú založené na štandardnom rozmere ISO 688 1C (dĺžka 20 stôp, výška a šírka 8 stôp), ľahko prepraviteĺné aj manipulovateľné. Kontajnery sú dostupné v 2 rôznych prevedeniach Command Shelter (COS) – Veliteľský kontajner a Staff Working Shelter (SWS) – Kontajner pre pracovisko štábu.
„COS“ je mobilné, sebestačné pracovisko s balistickou ochranou. Kontajner je pripravený pre inštaláciu komunikačných zariadení a má zabudovaný generátor.
,,SWS“ je mobilné pracovisko s vnútorným pracovným prostredím, ktoré je prispôsobené na ,,kancelárske práce“. Umožňuje flexibilné využitie, napr. je možné premiestňovať pracoviská podľa potreby.

2. Technické kontajnery
Kontajnery majú externé rozmery odpovedajúce ISO 688 1C a 1D. Kontajnery sú dostupné v dvoch prevedeniach, a to Komunikačný a sieťový kontajner 20 stopový (CNS20) a Komunikačný a sieťový kontajner 10 stopový (CNS10). Technické kontajnery obsahujú technické zariadenie, napr. servery či rádia, ktoré sú potrebné pre fungovanie celého systému. 

3. Technicko-pracovné kontajnery
Tzv. TWS kontajnery sú kombináciou Kontajnerov pre pracovisko štábu (SWS) a Komunikačných a sieťových kontajnerov (CNS).

4. Prídavné zariadenia
Toto zariadenie sa skladá z  Shade Fly  - Tieniace plachty a Interconnect System - Prepojovacieho systému. Interconnect slúži na prepájanie všetkých typov kontajnerov. Systém je modulárny a flexibilný, môže spájať 2 aj viac kontajnerov. Shade fly je tiež určený pre všetky typy kontajnerov. Chráni proti slnečnému žiareniu, tzn. že poskytuje tieň a tým znižuje teplotu vo vnútri kontajnera.