Projekt MOKYS

Projekt MOKYS

VÝVOJ Martin, a.s. sa v spolupráci  s BAE Systems podieľa na projekte Mobilného Komunikačného Systému Ozbrojených síl SR ako hlavný projektant, integrátor a tvorca projekčnej a konštrukčnej dokumentácie pre celý systém.

Projekt MOKYS zabezpečuje bezpečný prenos informácií vo forme hlasu, dát či obrazov na operačnej aj taktickej úrovni velenia ozbrojených síl. Systém možno použiť aj na podporu strategického velenia alebo v riadiacich zložkách NATO. MOKYS je navrhnutý ako modulárny, vysoko mobilný systém, nezávislý od zmien konfigurácie síl.

Systém zahŕňa 3 typy kontajnerových platforiem, slovenské vozidlo TATRAPAN a mobilnú krátkovlnovú stanicu, umiestnenú na obrnenom vozidle RG32M so zosilnenou protimínovou ochranou.

Interoperabilita a technická vyspelosť projekt MOKYS bola preverená na najväčšom a najprestížnejšom medzinárodnom cvičení spojovacích špecialistov COMBINED ENDEAVOR 2008 v Nemecku. Toto cvičenie bolo zamerane na testovanie a zdokumentovanie interoperability komunikačných a informačných systémov používaných jednotlivými členskými krajinami NATO/PzM a ostatnými zúčastnenými krajinami. Testovaním bolo potvrdene, že projekt MOKYS  patri medzi technicky najmodernejšie systémy v rámci NATO. Projekt MOKYS bol tiež odmenený cenou GRAND PRIX IDEB 2008.