Kodifikačný systém NATO

Kodifikačný systém NATO

Kodifikačný systém NATO je oficiálny systém, používaný k jednotnému pomenovaniu, popisu, klasifikácii a priradeniu skladového čísla NATO produktom techniky vojenských systémov zásobovania.

 

Hlavným cieľom kodifikačného systému NATO je zabezpečiť, aby nasadené jednotky NATO dostali počas operácie správne položky a mohli úspešne splniť svoju misiu. 

 

    • Stali ste sa dodávateľom, ktorý uzatvoril zmluvu na dodanie produktu určeného na účely obrany?
    • Bola voči vám uplatnená kodifikačná doložka  (samostatný článok zmluvy pod názvom Kodifikácia)?

 

                       Neváhajte nás kontaktovať, váš záväzok splníme za vás.

mail: agentura@vyvoj.sk

 

Jana Hlinková obchodná časť                               Miroslava Sedliaková – technická časť

mail: jana.hlinkova@vyvoj.sk                                 mail: miroslava.sedliakova@vyvoj.sk